Akdeniz Üniversitesi

Bildiri Özeti Örneği ve Yönergesi

 

Genel Bilgiler

Tebliğ özetinde tebliğin hangi soruya yanıt aradığı açıkça belirtilmelidir.  Araştırmanın olası bulguları ve bu bulguların işaret edebileceği daha kapsamlı çıkarımlar konusunda genel bir açıklamaya yer verilmelidir. Tebliğ özeti ile birlikte taslak bir plan ve genel bir yazın taraması sunulmalıdır. Başvurunun tamamı 500 sözcüğü geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Tebliğ başlığı, yazarın adı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri, tebliğ konusuyla ilgili en fazla beş anahtar sözcük ve tebliğin hangi tematik başlık altında sunulmasının öngörüldüğü tebliğ özeti ile birlikte gönderilmelidir.

 

Örnek özet ve plan:

 Teoriyi Uygulamak: Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Hukuki Eğitim                                                                                                                              Larry E. Ribstein (Iowa Law Review, 2011, Vol. 96, 1649-1676)

Özet: Hukuk uygulaması ve hukuki eğitim, esaslı değişikliklerle karşı karşıyadır. Bu değişikliklerin, hukuk fakültelerini, teoriyi öğretmeyi bırakarak öğrencileri hukuk uygulamasına yönelik yetiştirmeye odaklanmaya zorlayacağı kanısı yaygındır. Diğer yandan, bu çalışma geleceğin daha belirsiz ve karmaşık olabileceğini göstermektedir. Belirgin olan tek şey, hukuk fakültelerinin ilk defa, uygulayıcıların ve akademisyenlerin tercihleri yerine pazarın talep ettiği türden bir eğitimi sunma ihtiyacıyla karşı karşıya kalmış olabileceğidir. Hukuki eğitimin, bu taleplere, sadece ABD hukuk hizmetleri pazarını değil, hukuk bilgisine yönelik küresel pazarı göz önünde tutarak yanıt vermesi gerekir. Bu ise, hukuk fakültelerinde geliştirilmiş olan teori ve disiplinlerin hepsinde değil ise de bazılarında pratik mesleki eğitim verilmesini gerektirebilir.

İçindekiler:

I. Geleneksel Model

   A. Formel Hukuki Eğitimin Doğuşu

   B. Hukuk Öğretiminin Resmi Kabul Görmesi

   C. Hukuki Eğitimin Evrimi

II. Geleneksel Modelin Üzerindeki Baskılar ve Yeni Fırsatlar

   A. Yeni Hukuki Uzmanlık Alanları

   B. Küresel Rekabet

   C. Hukuk Bilgisi Pazarının Doğuşu

   D. Diğer Profesyonellerle İşbirliği Olanakları

   E. Küresel Fırsatlar

III. Hukukçunun Değişen Rolü

IV.  Hukuki Eğitimin Geleceği

   A. Teorinin Önemi

   B. Tek tipliğin Terkedilmesi

   C. Deregülasyona Karşı Argümanlar

V. Sonuç

Sayfa Özeti: Bildiri Özeti Örneği

Anahtar Kelimeler: