Akdeniz Üniversitesi

Program

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
I. HUKUK ÖĞRETİMİ KONGRESİ
 
7 Kasım Perşembe Konferans Salonu 
   
10:00 – 12:00Açılış Konuşmaları 
   
12:00 – 14:00 Öğle Arası 
14:00 – 14:30 Açılış Konferansı: Prof. Dr. Cemal Bâli AKAL Hukuk Kuramının Hukuk Öğretimindeki Yeri ve Önemi
14:30 – 16:30I. Oturum 
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 Konuşmacılar: 
 Prof. Dr. Muharrem KILIÇTürk Yükseköğretiminin Mevcut Dinamikleri ve Gelecek Projeksiyonu Açısından Hukuk Öğretimi
 Prof. Dr. Turgut TARHANLIHukuk Öğretimi: Sosyal Sorumluluk Bağlamında Eleştirel Bir Yaklaşım
 Prof. Dr. Mehmet YÜKSELBilim Felsefesi ve Sosyal Teori Işığında Hukuk Öğretimine Bakmak
 Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞHukuk Eğitiminin (!) Etik Boyutu
   
   
   
   
8 Kasım Cuma – Konferans Salonu 
9:00 – 10:30I. Oturum 
 Oturum Başkanı: Prof. Dr.Osman İSFEN (Ruhr-Universitat Bochum)
 Konuşmacılar: 
 Prof. Dr. Osman İSFENAlman Hukuk Eğitim Sistemi
 Prof. Dr. Huriye KUBİLAYTürkiye'de Lisans Düzeyinde Hukuk Eğitimi ve ABD ile Karşılaştırma
 Doç. Dr. Murat YANIKABD Hukuk Eğitiminden Türkiye için İzdüşümler
 Doç. Dr. Hüseyin ÖZCANAlmanya’da Hukuk Eğitimi
10:30 – 11:00Çay Molası 
11:00 – 12:30II. Oturum 
 Oturum Başkanı:Prof. Dr. Şahin AKINCI (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 Konuşmacılar: 
 Prof. Dr. Şahin AKINCIHukuk Eğitimindeki Gerilemenin Başlıca Sebepleri ve Bazı Çözüm Önerileri
 Prof. Dr. Ayşe BOZTOSUNHukuk Öğreniminde Vicdan Eğitimi Gerekli Mi, Mümkün Mü?
 Prof. Dr. Şükran ŞIPKAHukuk Eğitiminde Uluslararasılaşma ve Çift Diplomalı Programların Getirileri: Köln Kemerburgaz Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programı Örneği
 Doç. Dr. Ozan ERÖZDENHukuk Öğretimi ve Demokratik Hukuk Devleti
12:30 – 14:00Öğle Arası 
14:00 – 16:00III. Oturum 
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Refik KORKUSUZ (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 Konuşmacılar: 
 Prof. Dr. Refik KORKUSUZHukuk Öğretiminde Mukayeseli Hukukun Önemi
 Prof. Dr. Ahmet BATTALHukuk Fakültelerinde Metodoloji Dersi Uygulaması
 Yrd. Doç. Dr. Bige AÇIMUZHukuk Öğretiminde Yöntem Arayışı: Gelenek, Yenilik ve Kendiliğindenlik Arasında
 Yrd. Doç. Dr. Bilge BİNGÖLHukuk Öğretiminde Disiplinler Arası Yaklaşım ve Bolonya
Sürecinin Uygulanabilirliğine İlişkin Almanya
   
   
   
8 Kasım Cuma – EHAM Toplantı Salonu 
9:00 – 10:30I. Oturum 
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe BOZTOSUN (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 Konuşmacılar: 
 Doç. Dr. Kasım KARAGÖZTürkiye'de Hukuk Eğitimi ve Geleceği
 Yrd. Doç. Dr. Uğur ESGÜNHukuk Öğretimindeki Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi Donanımı Eksikliğinin
Giderilmesinde Genel Kamu Hukuku Dersinin İşlevi
 Rıdvan DEĞİRMENCİTürk Hukuk Öğretiminde Avukatlık Stajı
 Kahan Onur ARSLANHukuk Öğretiminde Öğretici Eğitim
10:30 – 11:00Çay Molası 
11:00 – 12:30II. Oturum 
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Faruk TURHAN (Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 Konuşmacılar: 
 Doç. Dr. Haluk SONGURDarülfünun’dan Cumhuriyet’e Hukuk Eğitimi Müfredatı
 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Haluk ATALAY; Yrd. Doç. Dr. Gökçe ÇATALOLUK"Hukukun Feneri" ve Günümüzde Hukukun Bir Sanat Olarak Öğretimi
 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat KANBURHukuk Öğretimindeki Eksikliklerin Uygulamaya Yansıması
 Esma TOKFransa – Türkiye'deki Hukuk Eğitimindeki Farklılıklar ve Gelecek Seçimine Etkisi
 Harun BODURYakında Sinemalarda: “Hukuk ve Film” Yaklaşımı ve Hukuk Öğrenimi
12:30 – 14:00Öğle Arası 
14:00 – 16:00III. Oturum 
 Oturum Başkanı:Prof. Dr. Meral S. ÖZTOPRAK (Yeditepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)
 Konuşmacılar: 
 Prof. Dr. Meral S. ÖZTOPRAKToplumsal Değişim ve Türkiye'de Hukuk Eğitimi
 Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLUAvusturya'da Hukuk Öğretimi ve Türkiye için Çıkarılabilecek Sonuçlar
 Cengiz AŞKANHayat ve Meslek Gerçekliğinde Üniversitelerde Temel Hukuk Eğitimi
 Ali BALKANTürkiye'de Önlisans Düzeyinde Hukuk Öğretiminin Sorunları
 Doğan DURNATayvan'da Hukuk Eğitimi
 

Sayfa Özeti: Kongre Programı

Sayfa Açıklaması: 1. Hukuk Öğretimi Kongresi Programı

Anahtar Kelimeler: