Akdeniz Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Muharrem KILIÇ (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Doç. Dr. Mehmet ALTUNKAYA ( Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı)

Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN (Akdeniz Üniversitesi Hukuk FakültesiTicaret Hukuku Ana Bilim Dalı)

Prof. Dr. N. Ayşe BOZTOSUN (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı)

Doç. Dr. Şebnem Gökçeoğlu BALCI (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı)

Doç. Dr. M. Hanifi BAYRAM (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı)

Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı)

Yrd. Doç Dr. Seçkin YAVUZDOĞAN (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı)

Arş. Gör. Furkan KARARMAZ (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalı)

Arş. Gör. Özgür AYDIN (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı)

Arş. Gör. Bülent Ferat İşçi (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik  Hukuku Ana Bilim Dalı)

Arş. Gör. İsmail Yüksel (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı)

Sayfa Özeti: Düzenleme Kurulu

Anahtar Kelimeler: