Akdeniz Üniversitesi

Bildiri Yazım Kuralları

 

1.  Kongrede sunulmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2.  Yazılar “Microsoft Word” programında, metin yazı tipi Times New Roman-11 punto- normal stil olmak üzere ve e-mail yolu ile gönderilmelidir.

3.   Gönderilen bildirilerin başına, makalenin yabancı dildeki adı, en fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetlerinin ve beş adeti geçmemek üzere anahtar kelimenin (keywords) eklenmesi gerekmektedir. Çalışmanın sonunda kaynakça yer almalıdır.

4.  Yazarlar, ünvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve e-mail adreslerini çalışmalarının başına ekleyecekleri üst yazı ile birlikte hukukdekan@akdeniz.edu.tr  adresine göndermelidirler.

5.  Gönderilen eserler Kongre Düzenleme Kurulu üyelerinin olumlu görüşleri alınmaksızın Kongre programına dahil edilmez.

6.  Makalenin sonunda, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.

7.  Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl.

Örn: Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2010.  

Atıf da aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:  

Eren, s.178.

8.  Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi, Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları.

Örn: Öden, Merih, Anayasa Mahkemesi ve Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi. AÜHFD, 58(3), 659-691.

Atıf da aşağıdaki şekilde yapılmalıdır :

Öden, s.661.

9.  İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Makal, Ahmet. (2010). Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği. Çalışma ve Toplum,   2010/2 (25). 13 Haziran 2010 tarihinde http://calismatoplum.org/sayi25/makal.pdf adresinden erişildi.

Atıf da aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

Makale, 2010.


 

...

.

Sayfa Özeti: Bildiri Yazım Kuralları

Anahtar Kelimeler: